Hälytysosasto

Lähettänyt Hannes Su, 09.01.2022 - 01:05

Hälytysosasto hoitaa palokunnalle osoitetut hälytystehtävät joita on vuosittain 25-45kpl. Hälytystehtäviin voivat osallistua palokuntaan kuuluvat henkilöt jotka ovat saaneet säädöstenmukaisen koulutuksen, osallistuneet palokunnan harjoituksiin, sekä muutoin täyttävät voimassa olevat kelpoisuusvaatimukset. Riittävänä koulutuksena pidetään pelastustoiminnan peruskurssin (ent. sammutustyökurssin) suorittamista sekä vähintään 15 harjoitustuntia vuodessa. Yhden viikkoharjoituksen aikana kertyy n. 1,5-3 harjoitustuntia.

Peruskurssille päästäkseen on käytävä harjoituksissa, joissa opetetaan perustaidot kurssia varten sekä oltava sopiva henkilö sammutustoimintaan. Kurssille voi päästä jo 16-vuoden iässä, mutta alaikäisten osallistuminen pelastustoimintaan on rajoitettua.

Savusukeltaville sekä pintapelastusta suorittaville on terveysvaatimusia mm yleis ja lihaskunnon suhteen. Muissa tehtävissä toimimiseen ei ole kuntovaatimuksia, mutta on kuitenkin pystyttävä toimimaan itseä ja muita vaarantamatta.

Tyypillisin Villähteen VPK:n hälytystehtävä on keskisuuri rakennuspalo johon kuuluvat mm. omakotitalot, pienemmät tuotantolaitokset ja kerrostalot tietyin edellytyksin. Hälytysvaste muodostuu riskiarvion mukaan ja on etupainotteinen(hälytys pahimman mukaan). Tilannekuvan tarkentuessa perutaan tehtävän kannalta ylimääräiset resurssit, joita ovat yleensä kaikki muut paitsi lähin vakituisen palokunnan yksikkö. Tällainen tehtävä kestää noin puoli tuntia. Peruutus voi tulla jo asemalla, matkalla tai vasta kohdeosoitteessa. Vaikka tämän tyyppiset hälytkset joskus turhauttavat on palokunnan rooli niissä tärkeä. Olemmehan tuon ajan välittömässä lähtövalmiusdessa mahdollisiin päällekkäisiin tehtäviin.

Kolmasosassa tehtävissä ei päädytä peruutuksiin. Niissä hälytyksissä tilanne on vakavempi ja saavutetaan suurta etua siitä, ettei lisävoimien hälyttämiseen tule turhia viiveitä. Tällaisissa tilanteissa tyypillisiä tehtäviä ovat savusukelluksen turvaparina ja vaihtomiehinä toimiminen, sammutustehtävät rakennuksen ulkopuolella, lisävesiselvitykset ja savutuuletus. Mikäli ehdimme ensimmäisinä palopaikalle muodostuu palokunnan tehtäviksi tiedustelu, ensiselvitykset ja tarvittaessa myös sammutushyökkäys.

Hälytysosastoon kuuluvat saavat hälytykset omaan puhelimeensa tekstiviestillä ja myös hakulaitteita on käytössä. Hälytykseen lähtevät ne joille se on sillä hetkellä on mahdollista. Aina ei voi lähteä mm. työ ja perhesyiden vuoksi. Asemalle saapuneet miehittävät sammutusyksikön jolla siirrytään onnettomuuspaikalle. Hälytyslähtöjä ei ole varmisetettu päivystyksin vaan lähtövalmius perustuu suureen joukkoon josta yleensä löytyy riittävä määrä lähtijöitä. Tästä syystä hälytysvahvuus vaihtelee ja on myös mahdollista ettei asemalle tule ketään. Tällaisessa tilanteessa tehtävä siirtyy seuraavalle palokunnalle.

Hälytysosaston harjoituksissa harjoitellaan pelastustoiminnassa tarvittavia perustaitoja, käytetään ja kokeillaan kalustoa, kerrataan eri kursseilla opittuja syventäviä asioita ja juodaan kahvia. Nämä taidot mahdollistavat tehokkaan toimimisen todennäköisissä ja ei niin todennäköisissä sammutus- ja pelastustehtävissä.

Harjoitukset torstaisin kello 18:00 - 21:00